تماس با ما

آدرس ایمیل: childrights@justice.ir و irnbcrc@gmail.com

کد پستی: ١۴١۶٧٨٣۶١٩ – ١۴١۶٧٨٣۵٩۵

تلفکس: ٨٨٩٢۶٠٣۶ – ٨٨٩٢۶٠٣٧

آدرس: تهران- خیابان ولیعصر(عج)، پایین تر از میدان ولیعصر(عج)، وزارت دادگستری